Nieuws


Reinout I zwaait de scepter over de Groenstraat.

In zalencentrum “’t Ströatje” , thuisbasis van vv de Geete, werd op zaterdag 25 nov. de

nieuwe prins van de oudste carnavalsvereniging van Landgraaf uitgeroepen.

Nadat er afscheid was genomen van zijn voorganger, Joeri I, mocht Reinout Brück zijn opwachting maken als heerser over het “Geete-riek”.

Tegen de achtergrond van een Grieks landschap (de favoriete vakantiebestemming van de familie) stelden de Digra’s, op hun eigen ludieke wijze, Reinout I voor aan de Groenstraat en aan de talrijk opgekomen carnavalsverenigingen.

Elf jaar geleden werd hij als 12-jarige geproclameerd als jeugdprins! Zijn moeder is en zijn oma en overgroot-oma  waren lid van de Koetsche Grüskes. Het feit dat de Grüskes dit seizoen hun 6 x 11

jarig jubileum vieren zorgt voor een bijzonder regeringsjaar!

Samen met vriendin Mieke, zijn eigen prinses, zal Reinout tijdens menig carnavalsevenement voorop lopen in het feestgedruis om de vasteloavend in de Groenstraat en omgeving op een waardige manier uit te dragen.

Het motto van de nieuwe prins luidt:

Gans Landgraaf maach ut weete,

ich bin dit joar dur Prins van Vasteloavendverein de Geete.

En als Reinout d’r 1e maach ich uch vuur goa dis karnaval,

hei in ozze eege Geetesjtal.

 Oad en jonk, krank of gezonk,

Vier dinke effe nit an iëlend en zurg,

mar zinge, sjpringe en danse os murg.

Want 3 daag langk zint viehr allenuij geliehk,

heij in os Geeteriek.

 Dus pakt uch in d’r erm en sjoenkel mit,

egaal wea neave dich zit,

En roop allenuij vol uuvergaaf;

de Geete……….Alaaf!

 

Dansmarieke Nederlands EN Europees Kampioene!

Ons dansmarieke Nikita (Pelzer) heeft afgelopen zondag 7 mei haar Nederlandse titel met succes geprolongeerd!

En op 13 mei heeft ze haar Europese titel met succes geprolongeerd!

We zijn natuurlijk als vereniging apetrots op haar met dit behaalde succes.

Nikita

 

Statuten en Huishoudelijk Reglement vernieuwd.

Op 11 mei 2012 heeft de ledenvergadering van VV de Geete de gewijzigde Statuten en het Huishoudelijk Reglement met algemene stemmen goedgekeurd.

Op dinsdag 20 november jl. is de akte van de Statuten gepasseerd door notaris T. Gielens van Metis notarissen.

Hiermee zijn de gewijzigde Statuten en het Huishoudelijk Reglement dus van kracht.

Het bestuur van VV de Geete bedankt de leden voor het gestelde vertrouwen. Tevens bedankt het bestuur Metis notarissen voor de gedane sponsoring bij het passeren van de akte.

MetisNotarissen