Bijzondere leden


De Geete mogen zich gelukkig prijzen met vele mensen die zich met hart en ziel voor de vereniging inzetten en hebben ingezet.

Enkele leden hebben hebben hiervoor een ere titel gekregen. Hierbeneden een opsomming van diverse leden.

Chris Kolgens – Ere voorzitter + drager Landgraaf Bok

Harry Oomen – Ere president

Ger Steens – Ere penningmeester

Piet Urlings – Ere lid

Sjef Honings – Ere lid + drager Landgraaf Bok

Harrie Erkens – Ere lid

Frans Verboeket – Ere lid

Jan Jacobs – drager Landgraaf Bok 2012

Nol Lutgens – drager Landgraaf Bok

Andries Quaedvlieg – drager Landgraaf Bok