Sjpasskapel Herriemonie


In het begin van de 80-er jaren van de vorige eeuw ging,  op de vrijdagmiddag voor vasteloavvend, een afvaardiging van de raad van elf van der vasteloavundsverein de Geete naar de lagere school “An der Put” te Waubach om het schoolcarnaval wat meer cachet te geven en de jeugd te leren wat carnaval is. Rond deze afvaardiging schaarden zich enkele fervente carnavalsvierders die hen vergezelden met “ing trom en ing tröt´.

Deze groep werd steeds groter waardoor men op het idee kwam om een sjpaskapel op te   richten. In het seizoen 1986-1987 was het eindelik zover. Op 11-11-1986 werd de    sjpaskapel Herriemonie geboren. Sinds haar oprichting levert ze een bijdrage aan het vasteloavundsgebeuren in de Groenstraat. In nauwe samenwerking met der vasteloavundsverein de Geete  leveren zij hun bijdragen aan o.a. de opening van het   seizoen(11-11), de prinsenproclamatie, de gala-avond, de rondgang met de prins en niet te vergeten het kindercarnaval dat geheel door hen muzikaal wordt verzorgd. Daarnaast zijn zij sedert jaren de vaste kapel op de prinsenproclamatie van de Bieskes in Op de Bies.

Herriemonie An dr Put 2013

 
Herriemonie An dr Put 2013