Sjpasskapel Herriemonie


In het begin van de 80-er jaren van de vorige eeuw ging,  op de vrijdagmiddag voor vasteloavend, een afvaardiging van de raad van elf van der vasteloavundsverein de Geete naar de lagere school “An der Put” te Waubach om het schoolcarnaval wat meer cachet te geven en de jeugd te leren wat carnaval is. Rond deze afvaardiging schaarden zich enkele fervente carnavalsvierders die hen vergezelden met “ing trom en ing tröt´.

Deze groep werd steeds groter waardoor men op het idee kwam om een sjpasskapel op te  richten. In het seizoen 1986-1987 was het eindelijk zover. Op 11-11-1986 werd de Sjpasskapel Herriemonie geboren. Sinds haar oprichting levert ze een bijdrage aan het vasteloavundsgebeuren in de Groenstraat. In nauwe samenwerking met der vasteloavundsverein de Geete  leveren zij hun bijdrage aan o.a. de opening van het  seizoen(11-11), de prinsenproclamatie, de rondgang met de nieuwe prins, de gala-avond en het ontvangst van de Blauw Sjuut. Daarnaast trekken ze op Vet Donnesjtig rond in het Duitse land om ‘s avonds thuiswaarts te keren op het Auw Wieverbal in de Grunstroat.